Školení a další tipy pro vaši práci


Práci na počítači můžete zvládnout s úsměvem, když budete vědět, jak na to.


Prezentace a PowerPoint


 • Vytváření prezentací na základě vyší představy a dodaných podkladů
 • Vytvoření šablony podle zadaných pravidel (například grafického manuálu), poté ji už jen použijete opakovaně na přípravu vašich prezentací
 • Školení a konzultace v oblasti prezentací a především programu Power Poitu. Například i pokročilé funkce (práce s předlohou snímků), které usnadní vytváření vaší prezentace. Můžete se například také naučit využití Vlastních prezentací uvnitř vaší prezentace a jejich propojení pomocí hypertextového odkazu. Docílíte tím zajímavých efektů.
 • Základní osnova - vytváření prezentací PowerPoint

Excel a práce s tabulkami


 • Školení a práce s programem, můžete zvolit témata, která se chcete naučit, podle potřeby
 • Konzultace při vytváření nebo zpracování tabulek (souhrny, slučování tabulek, kontingenční tabulky, statistiky, makra, různé výpočty
 • Vytváření šablon které využijete při opakovaném zpracování podobných tabulek

Práce s textem


 • Vytváření šablon podle požadavků, například i podle grafického manuálu firmy
 • Školení různých úrovní programu Word (od základů, přes tabulky, práci s dlouhými dokumenty, styly až po formuláře)

Kde mne ještě najdete:


 • Podívejte na můj e-shop, kde jsou příručky či hotové šablony.

Příprava na zkoušky ECDL


 • Modul ECDL M16 - Computing (Základy informatického myšlení a programování). Tento modul se věnuje nejen základům programování nezávisle na programovacích jazycích, ale také fenoménu informatického myšlení, algoritmické logice a uvažování v souvislostech.
 • Modul ECDL M15 - o vyhledávání a zpracování informací z Internetu.
 • Moduly ECDL Advanced protože jsem akreditovaným testerem těchto modulů, vím, co vše byste měli umět, než na zkoušky půjdete.
 • Příprava na základní moduly ECDL

Konzultace a přednášky • Také můžete navrhnout téma přednášky, například o tvorbě šablon a formulářů nebo o práci s dlouhými seznamy dat v MS Excelu či kontingenční tabulky
 • Můžu vám také vysvětlit tvorbu prezentací na základě používání předloh a šablon. Nebo využití takzvaných vlastních prezentací při tvorbě vaší prezentace. V kombinaci s hypertextovými odkazy lze dostat zajímavá propojení mezi snímky nebo skupinami snímků, které zvýší zajímavost vaší celkové prezentace.

Seznam kurzů:

Jde vytvořit testy v Excelu?

V MS Excelu existují takzvané formulářové prvky, které můžete použít při tvorbě šablon, ale také třeba různých testů nebo anketních otázek. Při jejich použití dostanete snadno vyhodnocení bez složitého opisování výsledků z papíru.
Navíc na ně můžete navázat i vzorce, které pak vyhodnocení usnadní i podle bodů. No, a pokud zkusíte ještě makra (tedy dřív kód jazyka VBA), pak lze vytvořit i hromadné vyhodnocení odevzdaných dotazníků či testů.

Jaký je rozdíl mezi vektorovými a rastrovými obrázky?

S obrázky se setkáváte prakticky všude. Všimli jste si, že bývají dvojího druhu? Jedny obrázky při zvětšování zůstanou krásně ostré, u jiných se však projeví rozmazání nebo neostré okraje.
Prakticky tak by se na první pohled dal definovat rozdíl mezi oběma typy obrázků. Je toho samozřejmě víc, ale někdy vám už první pohled prozradí to, o jaký obrázek se jedná a co vám dovolí při úpravě.


Víte, co prozradí netisknutelné znaky?

Jednoduše řečeno to, zda umíte opravdu pracovat s textovým editorem nebo ho jen využíváte jako lepší psací stroj.
Nevěříte? Opravdu stačí, když si netisknutelné znaky v dokumentu zobrazím a hned vidím, jak používáte mezery, tabulátory nebo odsazení textu. Také objevím tvrdé zalamování stránek, řádků nebo naopak správné použití toku textu, mezer mezi odstavci a vlastních tabulátorů.