Publikační činnost aneb, jak jsem začala psát


  Když jsem učila na pedagogické fakultě, přišla za mnou jednou paní z nakladatelství s otázkou, zda nechci napsat knihu o počítačích pro děti?
  Nejprve jsem se zarazila a chtěla hned říci ne. Na škole jsem slohové práce přímo nesnášela. A teď? Abych psala knihu? To rozhodně ne! Paní mě nakonec přemluvila, abych to alespoň zkusila a protože jsem v té době neměla ani peníze, tak jsem nakonec kývla.
  Vytvořila jsem tak knihu Hrajeme si s okny, která se lidem moc líbila. A tak jsem zkusila dál něco psát. Dodnes si této knihy vážím, i když pro dnešní dobu píše již o starých věcech.

       

  Někdy později jsem napsala ještě jednu knihu pro děti s obyčejným názvem Počítač pro děti a podtitulem Hrajeme si s texty a obrázky.
  Jinak jsem psala články pro časopis Počítač pro každého. Tipy na články jsem většinou čerpala právě na školení, když mě lidé kladli různé dotazy nebo když vidím, v jaké oblasti mají lidé problény.

Kde dál nyní můžete najít zajímavé články?


Pokud mám čas, dávám texty na web: Tipy a návody pro MS Office

Odpovědi na vaše otázky


 • Otázka: Místo pro vaši otázku....
 • .....

 • Otázka: Jak rychle zobrazit plochu ve Windows7?
 • Stačí když najedete na Hlavním panelu úplně doprava. Tam se nachází malý obdélníček, na který když klepnete, tak se všechny programy minimalizují a vám zůstane zobrazená pouze pracovní plocha.

 • Otázka: Může se v MS Excelu změnit počet listů při otevírání nového sešitu?
 • Ano, stačí v nabídce tlačítka Office klepnout na tlačítko Možnosti aplikace Excel a otevře se dialogové okno, kde hned v části Oblíbené možnosti pro nastavení počtů lidtů najdete.

 • Otázka: Co jsou to netisknutelné znaky v MS Wordu?
 • Jedná se o znaky, které ve standardním zobrazení nevidíte, také se při standardním nastavení netisknou, ale přitom ovlivňují úpravu vašeho dokumentu. Možná se vám může zdát být zvláštní spojení "netisknou se a přitom ovlivňují vzhled dokumentu". Je tomu opravdu tak, protože se jedná například o tabulátory, mezery, skrytý text, konce odstavců,….
  Pokud si je potřebujete zobrazit, klepněte na ikonu Zobrazit nebo skrýt na standardním panelu nástrojů.
  V textu se vám poté zobrazí tečky, šipky, kroužky či jiné symboly, které vám ukazují, jaký netisknutelný znak byl na dané místo vložen. V dokumentu, který se vám nedaří upravit, pak někdy stačí nevhodně napsaný znak smazat a celá úprava textu se změní. Proto se s netisknutelnými znaky pracuje tak, že si je zobrazíte jen na některé úpravy, ale při běžném psaní textu je máte skryté.
  Jak ale poznat, jaký netisknutelný znak jste, třeba i omylem, do dokumentu napsali? Podívejte se na následující obrázek, který vám nejčastěji používané znaky vysvětlí.

  Nedělitelnou mezeru napíšete pomocí klávesové zkratky Ctrl+Shift+mezerník a používá se většinou mezi předložkou a slovem, mezi spojkou a slovem, mezi číslem a jednotkou,….
  Tvrdé zalomení řádku zase napíšete pomocí kláves Shift+Enter. Tyto klávesy vám dovolí psát následující text na dalším řádku (i když předchozí řádek není zcela zaplněn) a přitom ještě neukončí odstavec tak, jak je tomu při stisku pouze klávesy Enter.
  Podmíněný rozdělovník můžete využít v dlouhých slovech, pokud nechcete zapínat automatické dělení slov, ale přitom by bylo užitečné dané slovo rozdělit v určitém místě. Pak v tomto místě stačí použít klávesovou zkratku Ctrl+-.

 • Otázka: Jde rychle zaměnit u tabulky v Excelu řádky a sloupce?
 • Tabulka, ve které je třeba zaměnit řádky a sloupce, se musí nejprve označit a pak se musí klepnout na ikonu Kopírovat nebo stisknout klávesy CTRL+C. Dále jen vyberete místo, kam se má změněná tabulka umístit. Nejlépe označit jednu buňku, která představuje levý horní roh budoucí tabulky. Poté se z nabídky ikony Kopírovat vyberte příkaz Transponovat.

 • Otázka: Jak udělat, aby nezůstávala osamocená předložka nebo i jiný znak na konci řádku?
 • Mezi předložku a následující slovo se musí vložit takzvaná nedělitelná nebo-li tvrdá mezera, která se ve Wordu i v některých jiných programech napíše kombinací kláves CTRL+SHIFT+mezerník.
  V jiném textovém editoru většinou princip pevné mezery zůstává, ale používá se jiná klávesová zkratka, například CTRL+mezerník.
  Pokud je třeba použít pevnou mezeru například v Excelu můžete na základě Mapy znaků použít ALT+0160.

 • Otázka: Dá se v Excelu vypočítat počet pracovních dnů mezi dvěma danými daty?
 • V Excelu snadno vypočítáte počet dnů mezi dvěma daty přímo pouze rozdílem, pokud chcete vypočítat počet pracovních dnů je třeba použít funkci NETWORKDAYS, která má tvar NETWORKDAYS(začátek;konec;svátky).